Teslimat ve İade Bildirimi

 

TESLİMAT VE İADE BİLDİRİMİ

GENEL:

 

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

2.Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

3.Satın alınan her bir hizmet, belirtilen konaklama tarihinde satıcının gösterdiği adresteki oda/odalarda  alıcı kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. O tarihte hizmet kulandırılmaya başlanmazsa  , Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

4.Satın alınan hizmet,(oda kiralama) eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim  edilmek zorundadır.

 

5.Satın alınan hizmetin kullandırılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 

6.Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 

7.Hizmet satın alındıktan sonra , alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmetin bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmetin bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya ödemek zorundadır.

 

 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde himet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

 

 

ALICININ HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

10.Alıcı, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; konaklama giriş tarihinde rezervasyon anında siparişini verdiği odadan farklı ise kabul etmeyecektir. Teslim alınan hizmetin hasarsız ve siparişini verdiği oda olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra odayı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. hizmetle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

 

 

CAYMA HAKKI:

 

11.ALICI; satın hizmetin iade edilebilir-kampanyasız ödeme olması durumunda konaklama tarihine 14 (on dört) gün kala , SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Firma: Gökhan Köş – Etenna Beach Bungalows

ADI/UNVANI : Gökan Köş

ADRES: Ulupınar mah. Çıralı sok. No:399 Kemer / Antalya

EPOSTA: info@etennaholiday.com

TEL: 02428257040

 

 

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin ifa edileceği tarihten (konaklama tarihinden ) 14 gün önce itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük sürebaşlamadan SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmet faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

17.İade formu, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

İADE KOŞULLARI:

 

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

 

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 

21.ALICI’nın kampanyalı olmasından dolayı seçeceği/seçtiği iade edilemez fiyat planı ile satılan konaklamalar cayma hakkı olmayan hizmet olarak adlandırılır ve iadesi yapılamaz. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

22.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 

23.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,

TL için:                  TR33 0006 4000 0016 2900 3892 83

EURO için:           TR690006400000262900073574

Gökhan Köş

İş Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.